เช็ครอบการสั่งซื้อสินค้า

 • รอบที่
 • วันสั่งสินค้า
 • สิ้นสุดการโอนเงิน
 • สินค้าถึงไทย
 • สถานะ
 • 143
 • ตั้งแต่ 29 กันยายน 2559
  ถึง 5 ตุลาคม 2559
  (20:00น.)
 • 5 ตุลาคม 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 16 ตุลาคม 2559
  ถึง 18 ตุลาคม 2559
 • เปิดรอบ
 • 142
 • ตั้งแต่ 22 กันยายน 2559
  ถึง 28 กันยายน 2559
  (20:00น.)
 • 28 กันยายน 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 9 ตุลาคม 2559
  ถึง 11 ตุลาคม 2559
 • ปิดรอบ
 • 141
 • ตั้งแต่ 15 กันยายน 2559
  ถึง 21 กันยายน 2559
  (20:00น.)
 • 21 กันยายน 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 2 ตุลาคม 2559
  ถึง 4 ตุลาคม 2559
 • ปิดรอบ
 • 140
 • ตั้งแต่ 8 กันยายน 2559
  ถึง 14 กันยายน 2559
  (20:00น.)
 • 14 กันยายน 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 25 กันยายน 2559
  ถึง 27 กันยายน 2559
 • ปิดรอบ
 • 139
 • ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559
  ถึง 7 กันยายน 2559
  (20:00น.)
 • 7 กันยายน 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 18 กันยายน 2559
  ถึง 20 กันยายน 2559
 • ปิดรอบ
 • 138
 • ตั้งแต่ 25 สิงหาคม 2559
  ถึง 31 สิงหาคม 2559
  (20:00น.)
 • 31 สิงหาคม 2559 (20:00น.)
 • ประมาณ 11 กันยายน 2559
  ถึง 13 กันยายน 2559
 • ปิดรอบ

เสื้อผ้าแฟชั่น

เลื่อนลงเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม